در پی راه اندازی چند حساب کاربری جعلی در فضای توئیتر به نام علی‌اکبر ولایتی و انتشار برخی مطالب جهت‌دار و غیر واقعی، دفتر مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل اعلام کرد: ولایتی هیچ فعالیت و حساب کاربری در این فضا نداشته و هرگونه اقدام با این نام جعلی و تکذیب می شود، ضمن آن‌که حق پیگرد محفوظ خواهد بود.