علی اکبر علیزاده در گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه العالم اظهار داشت که ایران به صورت کامل به تعهدات برجامی خود پایبند بوده است و آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز بیش از 14 بار بر این موضوع تاکید کرده است. در حالی که طرف های غربی به تعهدات خود پایبند نبوده اند.

وی افزود: غربی ها پیامدهای هرگونه اقدام علیه منافع ایران را متحمل خواهند شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برجام به هریک از طرف های امضا کننده این حق را داده که در صورت نقض شدن توسط طرف دیگر، پایبندی خود به تعهدات را لغو کند.

وی در ادامه افزود: تا اواخر سال جاری شمسی اگر غربی ها به تعهدات خود عمل نکنند ایران نیز از تعهداتش خارج خواهد شد و اجرای پروتکل الحاقی را نیز متوقف خواهد کرد.