محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: بیماری کرونا یک بیماری فراگیر در سطح کره زمین است و باید برای رسیدن به واکسن این بیماری تلاش بی‌وقفه صورت پذیرد.

وی افزود: مسئولان بهداشت و درمان کشور ما باید تمام تلاش خود را برای تهیه واکسن کرونا از طریق تولید آن در داخل کشور و چه از طریق خرید از دیگر کشورها به کار گیرند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر بنا بر خرید واکسن باشد باید مسئولان بهداشت و درمان ما با دقت و حساسیت این کار را انجام دهند. در ابتدا خوشنامی و سابقه مثبت کشور و شرکتی که می‌خواهند از آنجا واکسن خریداری کنند را مد نظر قرار دهند و به سابقه کاری شرکت مربوطه مراجعه کنند و از سابقه مثبت کاری آن اطلاع داشته باشند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: ما باید همواره این موضوع را مد نظر داشته باشیم که آمریکا و انگلیس هیچ وقت خیرخواه ما نبودند و تمام تلاش خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفتند و حتی آمریکایی‌ها صراحتاً اعلام کردند که برای نابودی ملت ایران هر کاری می کنند و تمام توان خود را نیز در این مسیر به کار گرفتند.

وی افزود: عقل حکم می‌کند که از کشوری که دشمن ماست نباید واکسن خریداری کنیم؛ چراکه چنین کشوری هیچ‌گاه خیرخواه ما نیست و باید بدانیم که همواره به دنبال صدمه زدن به ماست.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت فایزر یک شرکت آمریکایی با یک مدیر اسرائیلی است که طبیعتاً چنین کشوری هیچ گاه به دنبال سلامتی و نجات ملت ایران نخواهد بود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این شرکت فایزر دارای سوابق منفی زیادی در حوزه دارویی در کشورهای مختلف است و گذشته از دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران چنین شرکتی با این سوابق منفی کاری هیچ وقت نمی‌تواند برای خرید واکسن مورد اطمینان باشد.

وی افزود: علاوه بر این غربی‌ها همواره رویه‌شان بر این بوده که برای تست داروهای تولیدی‌شان از ملت‌های دیگر به ویژه ملل ضعیف استفاده کنند و پس از اطمینان از ترکیب آن خودشان این داروها را مورد استفاده قرار می‌دادند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که غرب، ملت ما را برای تست واکسن کرونای خود مورد سوءاستفاده قرار دهد و دارو و واکسن خود را روی ملت ایران آزمایش کند.