علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح جزئیات نشست امروز (سه شنبه 23 دی) این کمیسیون اظهار داشت:‌ در جلسه امروز این کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان و سوال تعدادی از نمایندگان از استانداری اصفهان در دستور کار بود. 

وی افزود: محمود مولوی به نمایندگی از 18 نماینده استان خوزستان، محورهای تحقیق و تفحص از استانداری را اعلام کرد که بیشتر مباحث اقتصادی و عملکرد مدیریتی بود. 

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که در جلسه حضور داشت اعلام کرد پاسخ ابهامات نمایندگان را ظرف یک هفته ارائه می‌کند، همچنین مقرر شد جلساتی بین نمایندگان و استاندار برگزار شده و نتیجه به این کمیسیون ارائه شود تا درباره تایید و یا رد تحقیق و تفحص از این استانداری تصمیم گیری شود.

حدادی درباره بخش دوم نشست امروز کمیسیون شوراها اظهار داشت: در این بخش سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس از استانداری اصفهان مطرح شد؛ عمده سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی موسوی لارگانی و محمودی نمایندگان فلاورجان و شهرضا مربوط به مسائل اقتصادی، مدیریت کرونا و حق آبه کشاورزان بود. 

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: مقرر شد نمایندگان و استاندار اصفهان نشست‌های مشترکی را ظرف مدت یک هفته آینده داشته باشند و موضوع را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اعلام کنند.