کانال تلگرامی هاون مدیا نوشت: قرار بود واکسن ابزاری باشد برای مذاکره و امتیاز گرفتن از ایران، رهبری واردات واکسنشان را ممنوع اعلام و دانشمندان ایرانی واکسنی بومی و مطمئن تر ساختند.

حالا که نقشه شان را بر باد رفته میبینند شرکت‌های واکسن سازی ما را تحریم میکنند

سازمان بهداشت جهانی هم میگوید واکسن سیاسی نیست