به گزارش افکارنیوز، کامران باقری لنکرانی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات برخی از افراد که پرونده فساد بزرگ اخیر را سیاسی و برای ضربه زدن به دولت تفسیرکرده اند، گفت: پرونده فساد اخیر موضوع بسیار مهمی است که الحمدالله نوع برخورد با این فساد تا امروز خوب و قاطعانه بوده است که می تواند اثر پیشگیرانه برای سایر موارد هم داشته باشد.

وی افزود: ما واقعا متاسفیم که برخی کسانیکه تریبونی در اختیارشان قرار می گیرد به جای اینکه از این تریبون برای ظرفیت سازی کشور استفاده کنند بیشتر برای منازعات و دعواهای سیاسی استفاده می کنند و این کار خوبی نیست.

وی در مورد حجم این فساد که برخی آنرا بزرگ نمایی دانسته اند، تصریح کرد: اینکه حجم این فساد بیشتر و یا کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد بوده قوه قضاییه حکم صادر می کند؛ اما این موضوع زشتی کار و ضرورت مقابله با آنرا را از بین نمی برد.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه در بررسی پرونده فساد اقتصادی خوب و قاطعانه بوده است، گفت: البته این فساد در بسترهای به ظاهر قانونی شگل گرفته است که این نشان دهنده ضعف قانون است و این خلاءهای قانونی باید برطرف شود.

لنکرانی همچنین در مورد شعار مجلس در راس امور نیست دولت گفت: قوای سه گانه از یکدیگر استقلال دارند و این موضوع یکی از اصل های مهم قانون اساسی است اما نقش مجلس در بین قوای دیگر بی بدیل است.

وی با بیان اینکه مجلس ها نیز باید مدرس وار عمل کنند تا مصداق کلام امام(ره) و در راس امور بودن قرار گیرند، تاکید کرد: اگر مجلس به وظیفه اش خوب عمل کند موجب می شود که مصداق کلام امام (ره) قرار بگیرد یا نگیرد.