شهریار حیدری ، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درمورد فضای دوقطبی ایجادشده در آمریکا و نحوه انتقال قدرت از ترامپ به بایدن به «افکارنیوز» گفت: اتفاقی که در آمریکا در ارتباط با جابه جایی قدرت و رفتن ترامپ و آمدن بایدن اتفاق افتاد می تواند عبرتی باشد برای تمام کشورها و ملت ها باشد و آن هم اینکه یک کشوری که مدعی رهبری جهان را دارد و خود را مهد دموکراسی می داند اینطور به بن بست می رسد.

وی افزود: به هرحال ماهیت این حادثه نشان از یک بحران درونی در داخل سیستم سیاسی آمریکاست و تحلیل بسیار درستی که در مورد این کشور وجود دارد این است که آمریکا امروز مسیر افول را طی می کند.

حیدری عنوان کرد: با توجه به تضاد داخلی در هئیت حاکمه آمریکا و تضادهای مختلفی که در لایه های اجتماعی امریکا پدیدار شده است و تحولات جهانی پیش آمده ثابت می کنند که آمریکا ظرفیت لازم را برای پاسخگویی ندارد و این تناقضات به خصوص در هئیت حاکمه آمریکا باعث شده که ما امروز این تضاد ودرگیری معنا دار را به خصوص در ریاست جمهوری آن ها به وضوح مشاهده کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس یازدهم ادامه داد که این معضلات در جامعه آمریکا نشان دهنده رفتار یک رئیس جمهوری است که رای نیاورد و به هرحال عواملی باعث این موضوع شد تا ریاست جمهوری ترامپ در یک دوره پایان پذیرد، موضوعی کم سابقه است که در آینده باعث می شود تا اثرات این رخدادها را در جامعه آمریکا و روابط بین المللی این کشور شاهد باشیم.

وی تصریح کرد:برای سایر کشورها هم اثبات شد و به این باور رسیدند که آمریکا در دنیا و منطقه کارایی سابق را نخواهد داشت و هژمونی امریکا در جهان از بین رفته است و آن حضور موثر خود در عرصه جهانی را دیگر نخواهد داشت و این کشورهای دیگر و نو ظهور مثل جبهه مقاومت هستند که می توانند در تحولات منطقه تاثیر گذار باشند.