به گزارش افکارنیوز، حسین فتاحی منتخب حوزه انتخابیه شهر بابک در گفتوگو با فارس مهمترین اولویت مجلس نهم را مسائل اقتصادی دانست و گفت: پیگیری مشکلات اقتصادی و مبارزه با تورم باید سرفصل فعالیت های مجلس نهم باشد.

وی با اشاره به شعار امسال افزود: تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی باید یکی از دغدغه های اصلی مجلس نهم باشد و نمایندگان در تحقق این شعار بکوشند.

فتاحی قدرت تعامل مثبت با قوا را یکی از ویژگی های مهم رییس مجلس دانست و اظهار داشت: رییس مجلس باید ولایتمدار باشد و درچالش های سیاسی پیش روی نظام قدرت مدیریت قوی داشته باشد.

منتخب حوزه انتخابیه شهر بابک در خصوص عملکرد هیات رییسه و رییس مجلس هشتم بیان داشت: مطمئنا رییس و هیات رییسه مجلس هشتم خیلی از فرصت ها را از دست داد و رئیس مجلس در فتنه ۸۸ موضع قابل دفاعی نداشت.