به گزارش افکارنیووز، فارس به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم نوشت: اسفندیار حیدریپور در این رابطه اظهار داشت: رئیس جمهور در دور چهارم سفرهای استانی و در اجتماع بزرگ مردم قشم در استادیوم تختی این شهر از واریز سهم دولت برای این پروژه بزرگ ملی خبر داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سهم دولت از پروژه عظیم پل خلیج فارس به حساب ویژه سازمان منطقه آزاد قشم واریز شده و عملیات اجرایی آن از اوایل خرداد ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: با اتمام عملیات اجرایی پل خلیج فارس در قشم، این جزیره از طریق پل هوایی و گذر از روی آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس به سرزمین اصلی متصل خواهد شد.

شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل نقش مهمی در تبادلات اقتصادی کشور از طریق جزیره قشم ایفا خواهد کرد.

عملیات اجرایی پروژه مهم پل خلیج فارس از خرداد ماه سالجاری با سرمایهگذاری ۶۵۰ میلیون یورویی به صورت مشترک بین دولت و بخش خصوصی و با استفاده از فناوریهای مدرن روز جهانی در قشم آغاز خواهد شد.