به گزارش افکارنیوز به نقل از اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هر دستگاهی در چارچوب قانونی خود حرکت کند ، اختلافی پیش نمی آید ؛ اختلاف نظر هم اگر پیش بیاید ، راهکار قانونی و راه حل قانونی دارد ؛ در مسائل اخیر هم اگر رییس جمهور در مقابل خاضع باشد ، مساله حل است و مشکلی باقی نمی ماند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است و شورای نگهبان نسبت به تذکر اخیر رییس جمهور، تفسیری همانند تفسیر رییس جمهور ندارد و شفاف است که قانون جایگاه ریاست جمهوری را نظارت بر سایر قوا قرار نداده است.

وی در ادامه به جنجال آفرینی افرادی چون الهام و جوانفکر اشاره کرد و گفت: نزدیکان رییس جمهور چون آقای الهام؛ خوب است که بگویند بیکارانی که مقام معظم رهبری فرستاده اند مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسانی هستند که به خاطر بیکاری فرستاده شدند آنجا…

مصباحی مقدم گفت: این پیش داوری ها و این گونه سخنان عقلانی نیست، ما انتظار داریم این افراد فکر شده اظهار نظر کنند؛ البته درباره بقیه افرادی که اظهار نظر کردند، نظیر جوانفکراظهار نظر نمی کنم، چون آنها را تابع بی چون و چرای آقای احمدی نژاد می دانم.


وی افزود: آقایان چنین القا کرده بودند که کسانی چون باهنر و مصباحی مقدم رای نمی آورند، اما دیدیم که مردم مجددا اعتماد کردند و ما از مردم تشکر می کنیم.

مصباحی مقدم در خاتمه گفت: رویه ما تعامل و کمک به دولت بود و به همین دلیل در برخی موارد با دولت مهربانانه برخورد کردیم اما اینها هیچکدام رعایت توصیه های رهبری را نکردند.