گرت پورتر ، مورخ و تحلیلگر مسایل امنیتی در آمریکا گفت: ایرانِ سال 2021 ایرانی نیست که آمریکا در سال‌های گذشته با آن روبرو بود؛ ایرانی‌ها امروز از توانایی نظامی برخوردارند که آنها را در مقابل فشارهای امریکا مقاوم کرده؛ همانطور که در سال 2019 [با هدف قراردادن گلوبال هاواک] و سال 2020 [با حمله به عین الاسد ] قدرت خود را نشان دادند.

آمریکا در مقابل ایران، هیچ گزینه نظامی واقعی در اختیار ندارد