به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، متن كامل اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:

- لایحه الحاقی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی، مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

- لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست(upu) منعقد شده در ژنو سال ۲۰۰۸ میلادی(۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب جلسه مورخ بیست وسوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

- لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه‌ای استاندارد‌سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی(ریسکام) مصوب جلسه مورخ بیست وسوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای ۱۳ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌شود:

اطلاق ماده ۲ در خصوص واگذاری صلاحیت‌ها، مزیت‌ها و مصونیت‌های قانونی به شورای عمومی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

- طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌شود:

با توجه به عبارت «بدون افزایش هرگونه بار مالی»، مصوبه از این جهت که محل تامین بار مالی آن مشخص نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

- طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌ها‌ی تجدید‌پذیر مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فرودین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در بسياري از موارد از جمله در جزء ۳ بند (پ) ماده ۴، بند (ب) ماده ۵ و ...، كلمه اعضاء به اشتباه اعضاي ذكر شده است.