به گزارش افکارنیوز، محمدنبي حبيبي در گفتوگو با ايسنا، در واكنش به اخبار برخي از سايتها مبني بر تغيير دبيركل و اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي به دنبال اعلام نتايج انتخابات ، اظهار كرد: در كنگرهاي كه در آينده خواهيم داشت، اعضاي شوراي مركزي جديد انتخاب ميشوند و اعضاي جديد راجع به تغيير دبيركل تصميمگيري خواهند كرد.

وی افزود: تاکنون در مورد تغییر دبیرکل حزب هیچ بحثی صورت نگرفته است.

دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی در سال جاری برگزار خواهد شد.

در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي محمد نبي حبيبي ،اسدالله بادامچيان و حسن غفوريفرد از چهرههاي شاخص حزب موتلفه از راهيابي به مجلس بازماندند.