به گزارش افکارنیوز، مشرق نوشت: انتشار خاطرات حسن روحانی با واکنش و اعتراضات گسترده کارشناسان سیاسی و هسته ای همراه شده است. معترضان می گویند برخی مدیران سابق به بهانه تاریخ نویسی اقدام به تطهیر عملکرد خود کرده و با انتساب برخی تصمیم گیری ها به بزرگان نظام و افشای اسرار نظام ، تاریخ را به نفع خود روایت می کنند.