به گزارشافکارنیوز به نقل از محدوده بر این اساس، وابستگان به جریان انحرافی که نقشی کلیدی در برخی دستگاهها دارند ، مجوز این حجم واردات آن هم به کمک ارز دولتی را تنها به عدهای از تجار خاص واگذار کرده است. تجاری که قرار است در ازای حمایتهای مالی از این جریان، این رانت بزرگ را به دست بیاورند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که نهاد اصلی متولی این موضوع از این ماجرا بی خبر است.

این حمایت‌ها بیشتر به عرصه انتخابات و پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای مورد حمایت جریان انحرافی باز می‌گردد. به گونه‌ای که در ایام تبلیغات مجلس نهم بخش عمده‌ای از هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای جریان انحرافی نیز توسط همین تجار تامین شد. در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز، اخبار مختلفی در خصوص کمک‌های این تجار به برخی ستادها در دست بود.


از طرف دیگر واگذاری این حجم عظیم واردات درصدهایی را نیز برای سفارش دهندگان به همراه خواهد داشت.