به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، محمود احمدینژاد رییس جمهور در جریان صدمین سفراستانی هیئت دولت که هم اکنون در استان خراسان رضوی در جریان است، وارد شهر بردسکن شد.

رییس جمهور از صبح امروز در سه شهر گناباد، بجستان و مه ولات در جمع مردم حضور پیدا کرده و به سخنرانی پرداخته است.

قرار است احمدی نژاد در ورزشگاه شهر بردسکن حضور پیدا کرده و در جمع مردم این شهر سخنرانی کند.