به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در جريان سفر رييسجمهور به استان خراسانرضوي، دقايقي پيش گفتوگوي تلفني ميان روساي جمهور ايران و روسيه برقرار شد و محمود احمدينژاد پيروزي پوتين در انتخابات رياست جمهوري تبريك گفت و دو طرف بر گسترش روابط ميان دو كشور تاكيد كردند.