به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، مصطفي كواكبيان طي تذكري در جلسه علني عصر امروز مجلس شوراي اسلامي، گفت: شاهد هزينههاي متعدد و فراوان دولت به مناسبات يكصدمين سفر استاني هيات دولت در كشور هستيم و سايتهايي هم ويژه يكصدمين سفر استاني هيات دولت راهاندازي شده و برنامهها و تبليغات متعددي نيز در اين رابطه منتشر شده است، اين در حالي است كه هنوز برخي مصوبات دور اول سفرهاي استاني رها شده است.

وي افزود: سفرهاي استاني هيات دولت وارد چهارمين دور خود شده اما متاسفانه هنوز بعضا مصوبات سفرهاي اول و دوم اجرايي نشده و ما از دولت ميخواهيم به جاي هزينههاي تبليغاتي براي اين سفرها، اين هزينهها را صرف اجرايي شدن مصوبات اين سفرها كند.