به گزارش افکارنیوز به نقل از مشرق یکی از پارک های مرکزی تهران که پاتوق هنرمندان و چهره های فرهنگی به حساب می آید در ماه های اخیر مورد طمع سفارتخانه های خارجی قرار گرفته است.

پس از جاسوسی علمی و هسته ای سفارتخانه های خارجی، جذب چهره های هنری نیز در دستور کار برخی سفارتخانه های خارجی قرار گرفته است.