سخن سالیوان بهانه ای به دست راست گرایان افراطی آمریکا ، صهیونیست ها و عربهای عادی ساز دنباله رو اسرائیل داد که در صدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و در صدد بزرگ نمایی سخنان سالیوان برآمدند علیرغم اینکه همه، از جمله خود سالیوان می دانند ایران مانند گذشته، با این بمب ادعایی بسیار فاصله دارد.

اما این افراد هیچ اشاره ای به این مساله ای نکردند که سخن سالیوان، مناقشه ای با اعضای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا از جمله مشاور امنیت ملی ترامپ درباره سیاست ترامپ درقبال ایران بود که سالیوان آن را به ویژه پس از خروج از توافق هسته ای ناکام توصیف کرد و موجب نزدیک شدن ایران را به بمب هسته ای شد.

کاملا روشن است که سالیوان بیشتر از اینکه در صدد اثبات نزدیک شدن ایران به بمب هسته ای باشد در تلاش بود تا ناکامی سیاست مدیریتی ترامپ را ثابت کند و سخن وی نیز در واقع اشاره به این ضرب المثل داشت : "به در می گوید تا دیوار بشنود" کما اینکه وی آشکارا گفت: تفاوت هایی در رویکرد ترامپ و بایدن نسبت به ایران وجود دارد به ویژه که بیشتر اعضای دولت جدید بایدن همان افراد کابینه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هستند که در توافق هسته ای نیز شرکت داشتند وهمان زمان آن را بزرگترین پیروزی دیپلماسی بین المللی دانستند در حالی که ترامپ و تیمش از اهمیت این توافق کاسته و با فشار اسرائیل و هزینه عربستان سعودی از آن خارج شدند.

بدون شک سخنان جان ساکی سخنگوی کاخ سفید، به خوبی نادرستی برداشت کینه توزان، غرض ورزان و صهیونیست ها از سخن سالیوان درباره بمب هسته ای ایران را تکذیب می کند زیرا وی در پاسخ به سوالی درباره امکان دیدار رئیس جمهوری امریکا با همتای ایرانی خود گفته بود:" این مساله بررسی خواهد شد" و " هر اقدامی درخصوص ایران و توافق هسته ای با هماهنگی شرکا و هم پیمانان شکل خواهد گرفت" که تاکیدی بر این است که سخنان سالیوان درباره بمب برای خاموش کردن اعضای کابینه دولت ترامپ بود.

در همین راستا نیز می توان به اظهارات رابرت مالی مسئول وزارت خارجه امریکا که یکی از مهندسان توافق هسته ای ایران و نماینده ویژه ایران بود اشاره کرد که گفته بود با شرکای واشنگتن برای بررسی موضوع توافق هسته ای همکاری خواهد کرد.

ناگفته پیداست مالی کاملا آگاه است که ایران از توافق خارج نشده تا بدان بازگردد ، بلکه این امریکا بود که آن را ترک کرد و اگر بخواهد جان تازه ای بدان دهد باید اولین گام را که همان لغو تحریم های یک جانبه ایران توسط امریکاست را بردارد در این صورت ایران نیز از سیاست کاهش تعهدات هسته ای باز خواهد گشت زیرا اگر امریکا از توافق خارج نمی شد و اروپایی ها بدان خیانت نمی کردند ایران نیز چنین کاری نمی کرد. د