امروز هیات عالی شورای وحدت در دوازدهمین نشست خود بااتفاق آراء  منوچهر متکی  را بعنوان سخنگوی این شورا انتخاب کرد.

شورای وحدت با حضور نمایندگان بلوک‌های احزاب اصولگرا ، اقشار اجتماعی و جامعه روحانیت مبارز و باهدف تقویت همگرایی و هم‌افزایی جریان اصولگرایی در کشور تشکیل شده است.

نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در این شورا ۳ نفر (حجج‌الاسلام سیدرضا تقوی، محمدحسن ابوترابی‌فرد و مصطفی پورمحمدی) ـ نمایندگان بلوک‌های حزبی ۵ نفر (محسن روح‌الامینی، محمدرضا باهنر، سید شهاب‌الدین صدر، اسدالله بادامچیان و منوچهر متکی) و نمایندگان اقشار ۶ نفر (سید محمد حسینی، حسین الله‌کرم، متین منتظمی، علی‌اکبر قریشی، لاله افتخاری و نیره قوی) هستند.