به گزارش افکارنیوز به نقل از مقاومت اسلامی، سایت شیعه آنلاین از ساعت ۰۸: ۰۰ امروز از دسترس کاربران خارج گردید.

شنیدهها حاکی از این است که مدعیان دفاع از آزادی عقیده!! در سایتهای مخالف نظام و اسلام، که به شدت از شاهین نجفی خواننده مرتد دفاع میکنند. با ارسال ایمیلهای انبوه به سرور این سایت در هلند بعلت اقدام تروریستی! این سایت در تعیین جایزه برای کشتن این خواننده مرتد را گزارش و دیتا سنتر اقدام به بلوک کردن این سایت نموده است.