رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نشست علنی امزو مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 کل کشور اظهار داشت:کمیسیون تلفیق 210 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه را شفاف سازی کرده است.

وی افزود: در جایی 90 هزار میلیارد تومان و در جای دیگر 30 هزار میلیارد تومان به سرجمع این مبلغ اضافه می شود.

زارع خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق حداقل دو الی سه برابر نسبت به لایحه به سمت محرومان سوق پیدا کرده و سهم نفت در بودجه را از 394 هزار میلیارد تومان به 260 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کل کشور ادامه داد: نمایندگان به ویژه نمایندگان شهرستان ها بدانند با رد کلیات، اختیارات خود را کاهش می دهند.

وی اضافه کرد: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه باید بگویم؛ مگر می شود طی 6 ماه اقتصاد یک کشور را که از همه طرف با انواع هجمه ها و تحریم های بیرونی و خودتحریمی روبروست، اصلاح کرد؟ هیچ اقتصاد باثباتی نمی تواند کمتر از 3 سال اصلاح ساختار بودجه خود را به سرانجام برساند.

وی بیان کرد: اتفاقاً ما کاملترین مصوبه را برای اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده آورده ایم، بنابراین اصلاح ساختار عوامل مختلف است، نه حرف های قشنگ!

زارع با بیان اینکه میزان همپوشانی لایحه بودجه با برنامه ششم طبق تغییرات صورت گرفته در آن توسط کمیسیون تلفیق بیشتر از 66 درصد است، گفت: اگر چه حذف دهک های بالا در سال 88 قانون شده است، اما امروز وضعیت معیشتی مردم طوری شده است که کسانی که می خواهند یارانه بگیرند و متقاضی حذف نیستند، به آنها یارانه داده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس ادامه داد: همچنین 27 هزار میلیارد دلار به حوزه کشاورزی اضافه شده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده که چند برابری بوده تقریبا 32 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.