حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا ، در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت‌های تردد شبانه برای شهر‌های آبی برداشته شده است، گفت: خیر، در همه وضعیت‌های چهارگانه محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح بوده که براساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا یک ساعت کم شد و محدودیت‌های شبانه از ۲۱ تا ۳ صبح است.

او افزود: کسانی که در این ساعت از محدودیت‌ ها تردد داشته باشند، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا استانداران اختیار برداشتن محدودیت‌ها را دارند یا خیر، گفت: تمام محدودیت‌ها بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا انجام می‌شود و ستاد‌های استانی تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند؛ اینطور نیست که ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشته باشند و ستاد استانی مصوبه دیگری را اعمال کند؛ اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا یکی از وظایف اصلی ستاد‌های استانی است که باید عملیاتی شود.

دبیر ستاد امنیتی و انتظامی مقابله با کرونا درباره منع تردد به شهر‌های زرد مسافرپذیر گفت: برخی از شهر‌های کشور مسافرپذیر هستند که ممکن از قبلا وضعیت قرمز و نانجی داشته و اکنون در وضعیت زرد باشند.

او ادامه داد: برای جلوگیری از وقوع روند صعودی بیماری کرونا ، برخی از این شهر‌ها اگر به وضعیت زرد برسند، خودرو‌های شخصی با پلاک غیر بومی امکان ورود به این شهر‌ها را ندارند.