حسینعلی حاجی دلیگانی به طرح شفافیت آرا اشاره کرد و گفت: اگر شفافیت در مجلس شورای اسلامی نهادینه شود آن زمان دیگر نماینده به یک آرامش خاطر خواهد رسید از این جهت که احدی و همچنین گروهی نمی‌تواند به نمایندگان در جهت تامین منافع خود فشار وارد کنند تا به فلان طرح یا لایحه رای دهند.

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار، میمه و مورچه خورت در مجلس شورای اسلامی افزود: با شفافیت آرا مباحث به نحوی خواهند شد که نمایندگان مجلس نظرات خود را در جهت تامین منافع عموم اتخاذ کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شفافیت آرا از سو استفاده و رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد؛ بنابراین وقتی وضعیت شفاف شود تعارض منافع از بین خواهد رفت.