فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت   در مورد عملکرد وزارت متبوع خود گفت: درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت ما باید جایگزین میکردیم اما شرایط طوری نبود که بتوان هزینه های جاری را کاهش دهیم، یکی از درآمدهای جایگزین مالیات بود، سعی کردیم رعایت مودیان را کنیم اما از آنطرف نمی توانستیم مالیات را انجام ندهیم؛ در ده ماهه امسال 101 درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافت.