محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت باکلیات طرح شفافیت آراء ، اظهار داشت: تا قبل از الکترونیکی شدن رأی گیری‌ها با قیام و قعود انجام می شد و شفافیت هم ایجاد می شد اما در حال حاضر با توجه به توسعه تکنولوژی می خواهیم به صورت شفاف این کار را انجام دهیم.

وی افزود: همه ما در ایام تبلیغات انتخابات مطالبه شفافیت را دنبال می کردیم و به نوعی به موکلان خود این قول را داده بودیم که اگر وارد مجلس شویم موضوع شفافیت آراء را حل خواهیم کرد بنابراین امروز همان روز است که باید به آن وفا کرد.

پیرهادی ادامه داد: خواهش من این بوده که به طرح شفافیت رأی دهید و حتما کاری خواهیم کرد که استدلال فکری و صیانت از نمایندگان حفظ شود ضمن اینکه کاری را باید دنبال کنیم که موضوعات صنفی و منطقه ای به صورت خاصی تدبیر شود و پس از آن نیز اطلاع رسانی صورت گیرد.

پیرهادی بیان کرد: شفافیت آراء را در قالب دو شوری در کمیسیون متبوع با جدیت دنبال خواهیم کرد چرا که ابعاد این شفافیت باید توسعه پیدا کند ضمنا این شفافیت همچون عدالت می ماند و باید در همه شئون زندگی ما جاری و ساری شود البته در وهله نخست باید شفافیت را از خودمان شروع کنیم و پس از آن به سراغ دیگر مجموعه هایی برویم که مردم توقع دارند اما باید گام به گام پیش برویم.

وی گفت: امروز شفافیت یک مطالبه عمومی و حق شهروندی است که باید به آن رأی مثبت دهیم و این موضوع بایستی برای همه مسئولان اتفاق بیفتد.