مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  با اشاره این که طرح شفافیت آرا ی نمایندگان فقط 3 رای برای تصویب در صحن علنی کم آورد اظهار داشت: رئیس مجلس که حامی و اولین امضا کننده این طرح بود از ابتدا تلاش کرد مجلس در این زمینه به یک همگرایی و رای واحد برسد و صبح امروز نیز برای آن که همه مجلس با این طرح همراه کند، جلسه غیرعلنی برگزار کرد. 

وی درباره رای نیاوردن کلیات طرح شفافیت آرا در صحن علنی مجلس گفت: این طرح از همان ابتدا مورد حمایت دکتر قالیباف بود و او اولین امضا کننده این طرح بود. 

نماینده تهران در مجلس افزود: این طرح با توجه به این که در آئین نامه داخلی مجلس تغییر ایجاد می کند نیاز به دو سوم آراء دارد اما با وجود رای بسیار بالایی که آورد، 65 درصد آرای صحن را کسب کرد ولی برای این که تصویب شود، 3 رای کم آورد. 

توانگر با اشاره به اقدامات رئیس مجلس برای رای آوردن این طرح در صحن علنی گفت: صبح امروز در جلسه غیر علنی تشکیل شد و وی که اولین امضا کننده طرح بود تلاش کرد تا بین نمایندگان برای تصویب کلیات این طرح اجماع ایجاد شود و سپس در جزئیات نظرات کارشناسی نمایندگان گرفته و در کمیسیون مربوطه به صورت دوشوری بررسی شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: با این حال این طرح نیاز به 156 رای داشت اما 153 رای یعنی 65 درصد آراء را کسب کرد و کلیات آن فعلا تصویب نشد. 

توانگر یادآور شد: در مجلس سابق نیز طرح شفافیت ارای نمایندگان با وجود این که بیش از 100 رای داشت اما زمانی که در  صحن مطرح شد فقط حدود 50 رای کسب کرد که نشان می دهد مجلس سابق چندان دغدغه شفافیت نداشته است.