به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان، اين مطلب را پايگاه اينترنتي جمهوري خواهي- وابسته به اپوزيسيون خارج نشين- منتشر كرد و نوشت: اصلاح طلبان گويا انتخابات مجلس را فرصت مناسبي ديدند تا به فضاي سياسي برگردند. راي پرابهام سيدمحمد خاتمي گويي بهانه اي شد تا ديگر اصلاح طلبان همه به اين باور برسند كه با تخطئه جنبش سبز، اجازه رجعت به سياست را خواهند داشت.

این رسانه ادامه می دهد: اصلاح طلبان مدعی کسب تجربه از شکست جنبش سبز هستند اما آنچه روشن نیست محتوای اهداف و گفتمان و تحلیل های آنهاست. آنها می خواهند با نفی جنبش سبز ما را به کدام سو ببرند؟

اصلاح طلبان حالا ادعای تقلب در انتخابات را زیر سؤال می برند و اعتراضات خیابانی را بی حاصل می دانند و مسبب خیلی از چالش ها را جنبش سبز می دانند. و در نهایت تلویحا، جنبش سبز را محدود به نیروهای خارج از کشور می کنند. در حقیقت تلاش آنها برای بازگشت به فضای قبل از سال ۸۸ یا قبل از سال ۷۶ است. با منطق این طیف باید به جنبش سبز گفت اساسا در اندازه ای نبودی که در انتخابات سال ۸۸ شرکت کنی و اگر حاکمیت لطف کرد و تو را وارد بازی کرد، اندازه خودت حرف بزن و حالا هم برو سر جای اولت. اما واقعیت این است اصلاح طلبان از همان دوره اصلاحات به بن بست رسیدند و شکست خوردند.