به گزارش افکارنیوز به نقل ازايسنا، محمود احمدينژاد در بدو ورود به شهرستان فيروزه مورد استقبال مقامات محلي و مردم اين شهرستان قرار گرفت.

رييسجمهور قرار است تا دقايقي ديگر در جمع اهالي اين شهرستان سخنراني كند.