جلال رشیدی کوچی به نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اعضای شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: عصر امروز نشست مشترک نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان برگزار می‌شود.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان افزود: این نشست هم اندیشی در خصوص رفع ایرادات مطروحه در قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بوده؛ بنابراین می‌خواهیم با هم‌افزایی این ایرادات مرتفع شوند تا سریعا برای بررسی مجدد به صحن علنی ارجاع داده شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: به دنبال رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان هستیم و مطمئنا ایرادات واراده برطرف خواهند شد؛ لذا امیدوار هستیم که این قانون پس از بررسی مجدد و تصویب نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اجرایی شود.