به گزارش افکارنیوز به نقل از ايرنا هفت متهم به جاسوسی برای بیگانگان امروز یكشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاكمه می شوند.

رسیدگی به اتهامات این متهمان در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران انجام می شود.