محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل وارد پایتخت روسیه شد. 

اسلوتسکی رییس کمیسیون روابط بین الملل مجلس دومای روسیه و کاظم جلالی سفیر ایران در بدو ورود از رئیس مجلس استقبال کردند.

گفتنی است مشاور و رئیس حوزه ریاست رئیس مجلس درباره این سفر گفته بود: رئیس مجلس شورای اسلامی در راس هیاتی بلند پایه بنا به دعوت ویچیسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه به مسکو سفر خواهد کرد و در این سفر سه روزه علاوه بر تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه، دیدارهایی را با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت.