به گزارش افکارنیوز،کرم رضا پیریایی، استاندار همدان که از وی در برخی رسانهها طی روزهای اخیر به عنوان یکی از گزینههای احتمالی برای تصدی مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای مرتضوی یاد میشود در گفتوگو با فارس اظهار داشت: افراد مختلفی برای این موضوع مطرح شده اما تاکنون با بنده صحبت رسمی صورت نگرفته و این گمانه زنیها کار سایتهاست.

پیریایی با بیان اینکه بنده این موضوع را تکذیب نمی‌کنم اما وقتی این امور می‌خواهد واگذار شود باید رسماً اعلام کنند، افزود: این موضوع از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح نشده اما از جاهای دیگر این پیام را به من رسانده‌اند.

وی گفت: ترجیح می‌دهم به عنوان استاندار همدان باقی بمانم چراکه تجربه اجرای‌ام بیشتر در استانداری به کار می‌آید.

پیریایی همچنین در پایان با تاکید بر اینکه کار و مسئولیت استانداری امری سنگین است گفت: هرکس بتواند در استانداری کار کند میتواند مسئولیت های دیگر همانند مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بپذیرد.