حسین نجابت نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان انطباق عملکرد دولت با سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: خط و مشی اقتصادی دولت مبتنی بر سرمایه گذاری و لیبرال دموکراسی است و کاری به سیاست های کلان ندارد. یعنی دولت اقتصاد مقاومتی که محور ابلاغیه رهبری بوده است را کاملاً رها و آن را متکی به آمریکا، برجام، آغاز دولت بایدن و این چیزها کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه دولتی ها به طور جدی به دنبال پیاده کردن اقتصاد مقاومتی باشند، صورت نگرفته است در حالی که اقتصاد مقاومتی اصلی ترین محور سیاست های کلی نظام بوده که تقریباً رها شده است و دغدغه دولت اساساً منویات رهبری نیست.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی مولفه هایی دارد مبنی بر اینکه باید در زمینه واردات درون گرا باشد و به درون کشور توجه داشته باشد و در زمینه صادرات برون گرا باشد. تولید کشور باید مبتنی بر داخل باشد اما این موضوع در روابط پولی و مالی بانک ها و سرمایه های در گردش به صورت جدی مشاهده نمی شود. علت آن این است که روحیه استقلال مورد نیاز کشور در دولت وجود ندارد.

نجابت افزود: ما در واقعیت به دولتی که به «ما می توانیم» اعتقاد داشته باشد نیاز داریم اما این روحیه در دولت فعلی وجود ندارد. اینکه منتظر باشیم سرمایه خارجی به کشور بیاید تا کشور توسعه پیدا کند نگاه غلطی به وضعیت کشور است زیرا ما به صورت جدی در جنگ هستیم. ما اگر می خواهیم با دنیا تعامل کنیم باید با دست پر برویم.

وی در پایان گفت: برای مثال چندین سال است که گفته می شود باید یارانه افراد دهک بالا قطع شود اما دولت اهتمامی برای این موضوع ندارد زیرا انجام آن موجب نارضایتی می شود. دولت در اجرای سیاست های کلی نظام چندان موفق نبوده است.