به گزارش افکارنیوز، تهران امروز در یکی از خبرهای خود در واکنش به یکی از مطالب روزنامه ایران نوشت: ارگان دولت اخیرا مطالبی علیه احمد توکلی منتشر کرد و ضمن طرح اتهام زمین خواری به این نماینده مجلس، سندی رو کرده بود که معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری نامه ای به رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان ادعای توکلی را تکذیب کرده است.

این در حالی است که دست کم ۱۰ سال است که رفیقدوست رئیس بنیاد مستضعفان نیست و از سال ۷۶ به این طرف، آقای فروزنده رئیس بنیاد است.