کایل کولینسکی، تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: بایدن باید قبول کند که آمریکا با خروج از برجام مرتکب اشتباه شده است.
برخی مردم ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا جان خود را از دست داده‌اند اما دولت بایدن حاضر نیست این مسیر را تغییر دهد!