محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس در توییتی، هدف از روابط دیپلماتیک را تأمین منافع طرفین دانست.

وی نوشت: هدف تعاملات بین المللی ما باید تامین منافع اقتصادی دوطرف باشد نه صرف نشست و برخاست. در نشست با تجار ایرانی و روس بر ایجاد هاب مالی وهاب لجستیک و رفع موانع مبادلات اقتصادی ایران و روسیه تاکید کردم؛ برای تقویت همکاری‌ها نیز از آقای والودین دعوت کردم در نمایشگاه اقتصادی تجار دوکشور شرکت کند.