به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، این متهمان از طریق کانالهای ماهوارهای و تبلیغات کاذب جذب سرویس جاسوسی موساد وابسته به رژیم اشغالگر قدس شده بودند.

متهمان جاسوسی برای رژیم اشغالگر قدس ضمن ملاقات با عوامل آن رژیم و آمریکا با وعده‌های پوشالی و با دریافت امکانات و پول در زمینه‌های مختلف جاسوسی می‌کردند.

جلسات مختلف و متعدد این متهمان با حضور وکلا و نماینده دادستان و با لحاظ تشریفات قانونی برگزار شد و متهمان از خود دفاع کردند.

پرونده این متهمان منجر به صدور حکم شد و امروز حکم دادگاه به متهمان ابلاغ شد.

این متهمان به نامهای (ع-ر-الف)، (ع-د)، (ع-ر-ق)، (ع-الف-الف)، (ص-د)، (م-ح)، (م-ص)، (الف -د)،(م -ک)، (الف-د-و)، (م-خ-ر)، (خ-ع)، (ک-الف) هستند که با تلاش و مجاهدت شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شدند.