محمد اخباری کارشناس مسائل سیاست خارجی در رابطه با اهمیت و لزوم توجه ایران به شرق و تمرکز روی روابط با کشورهایی مانند چین، روسیه اظهار داشت: با توجه به اینکه در مقطع خاصی از تاریخ هستیم که اصطلاحاً به آن گذر ژئوپلتیکی گفته می‌شود. در نظام بین الملل و در این گذر ژئوپلیتکی همه بازیگران نظام بین الملل در تلاش برای بالا بردن قدرت خود هستند.

وی عنوان کرد: کشورها برای بالا بردن قدرت، لازم است که نفوذ خود را گسترش دهند، در نتیجه همه به دنبال آن هستند تا نفوذ خود را نسبت به اطراف خود در منطقه و یا نظام بین الملل گسترش دهند. ما برای اینکه بتوانیم در نظام بین الملل جایگاه و قدرت خود را حفظ کنیم باید بتوانیم با کشورهایی مانند چین و روسیه روابط استراتژیک در سطح بالایی داشته باشیم.

اخباری با بیان اینکه قبلاً با اروپایی‌ها تا حدودی جلو رفتیم اما نتوانستیم نتایج خاصی به دست بیاوریم، گفت: ما باید بتوانیم با کشورهایی مانند هند، چین و روسیه نفوذمان را بالاتر ببریم و آن را حفظ کنیم و اگر بتوانیم آن را نگه داریم از این مساله استفاده می‌کنیم.

این کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: به نظر می‌رسد اینکه بتوانیم در منطقه منافع ملی خود را با روابط و مناسبات در نظام بین الملل حفظ کنیم، استراتژی خوبی است. در نظام بین الملل قدرت‌های نوظهور جهانی پیش‌بینی می‌شوند و دو کشور چین و هند از بازیگران مهم نوظهور در نظام بین الملل هستند، البته روسیه کمتر و اگر ما بتوانیم روابط خود را با این کشورها گسترش دهیم و بر مبنای منافع ملی حرکت کنیم طبیعتاً می‌توانیم در صحنه قدرت و نفوذ خود را حفظ کنیم.