به گزارش افکارنیوز به نقل از محدوده، از محافل جریان انحراف خبر می رسد که این جریان خود را آماده انجام برخی تغییرات در سطوح مدیریتی کرده است.

برخی از عناصر جریان انحراف با تاکید بر انجام تغییرات جدید برای پیشبرد اهداف این جریان در سال جدید تصریح کرده اند این تغییرات در راستای مهره چینی و چاشنی گذاری بوده و ناظر به سیاست های پیش بینی شده پس از پایان دولت دهم می باشد.

این افراد همچنین تصریح کرده اند مهمترین این تغییرات در وزارت کشور و بانک مرکزی است.