به گزارش افکارنیوز به نقل از ايلنا، محمدرضا میرتاج الدینی گفت: بارها اين مسئله را گفتید و دیدید که نشد. باوجود آنكه دست و پای دولت را بسته بودید دولت توانست هدفمندی يارانهها را اجرا کند.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بند(ب) آمده، یارانه نان و برق است. اگر این را حذف کنید باید به مردم بگوییم که امسال به شما یارانه نان نمی‌دهیم.

میرتاج الدینی افزود: امروز تورم در کشور ده درصد است. ما آرد را که قبلا هفت تومان به مردم می دادیم و امروز ما ۳۹۰ تومان می خریم و با همان ۳۹۰ تومان به نانوا می دهیم.

وی اظهار داشت: شما که با افزایش قیمت ها مخالفید چطور می خواهید این بند را حذف کنید، حاصل حذف این بند گرانی است.

نماينده پارلماني دولت ادامه داد: هدفمندی یارانه ها اقدامی موفق بوده و وزیر اقتصاد این مساله را در اجلاس جهانی که اقتصاددانان وجود داشتند به عنوان یک الگوی موفق معرفی کرد و بسیاری از اقتصاد دانان از این طرح استقبال کردند.