30 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن بکارگیری افراد خارجی در باشگاهای ورزشی دولتی ممنوع شود. 

متن کامل طرح که روز 19 بهمن ماه امسال اعلام وصول شد به شرح زیر است: 

« طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاه‌های ورزشی دولتی

کلیه باشگاها و مجموعه های ورزشی وابسته به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم یا مجموع های ورزشی که به هر نحو وبه هر میزان از بودجه یا مالیات عمومی استفاده می کنند حق بکارگیری و انعقاد قرارداد با افراد خارجی ندارند.

تبصره 1: باشگاههای خصوصی که قسمتی یا تمام هزینه های آن از معافیت مالیاتی استفاده کنند مشمول این قانون می‌شوند

2، متخلفین از این قانون مشمول ماده 596 قانون مجازات اسلامی می باشند.

در دلایل توجیهی این طرح صرفا اشاره شده که  باتوجه به هزینه سنگین بازیکنان خارجی در باشگاهای ماممنوع باید گردد

اسامی امضا کنندگان طرح یادشده به شرح زیر است: 

ابوالفضل ابوترابی - محمد تقی نقدعلی - سید محمدرضا میر تاج الدینی - جلال محمودزاده - احمد حسین فلاحی - مالک شریعتی نیاسر - روح اله ایزدخواه - علیرضا عباسی - حسین میرزائی - حسن نوروزی - سید جواد حسینی کیا - حسینعلی حاجی دلیگانی - بهروز محبی نجم آبادی - احمد محرم زاده بخفروزان - حسین حق وردی - رضا تقی پورانوری - کیوان مرادیان کوچکسرائی ۔ ابراهیم عزیزی شیراز - روح اله نجابت - محمد حسین فرهنگی - محمد صالح جو کار - مهدی باقری - حسین جلالی - رسول فرخی میکال - على اکبر علیزاده برمی - موسی احمدی - مجید نصیرائی ۔ رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین.

گفتنی است این طرح در مرحله اعلام وصول است و مخالفانی هم در مجلس دارد. از جمله محمدمهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش ضمن اعلام مخالفت با این طرح اعلام کرد: البته این به معنای نفی ظرفیت‌های داخلی در حوزه ورزش نیست. دامنه وسیعی از مربیان و بازیکنان ارزنده ایرانی وجود دارند که باید از این استعدادها به درستی بهره برد. اما در عین استفاده از ظرفیت‌های داخلی نباید مسیر تعامل و استفاده از دانش و تخصص مربیان و بازیکنان خارجی مسدود شود.