حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت آراء نمایندگان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون آیین نامه بررسی نخواهد شد، چرا که همه موارد لازم در آن بررسی و مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: طبق ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس چنانچه نمایندگان پس از رد طرحی در صحن علنی دوباره تقاضای بررسی دهند، آن موضوع دوباره در جلسات علنی مجلس مطرح خواهد شد.

سلیمی بیان کرد: ۶۵ نفر از نمایندگان نامه ای را به امضا رسانده اند که طرح شفافیت آراء نمایندگان دوباره در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: این طرح در نوبت بررسی قرار دارد و به زودی دوباره در صحن علنی مطرح خواهد شد.