مالک شریعتی نیاسر  نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع توهین به رئیس جمهوری در راهپیمایی 22 بهمن و حاشیه سازی ها برای سفر دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه در توئیتی نوشت:

«توهین به ‎روحانی، طراحی کابینه های متعدد تمسخرآمیز برای چهره ها، رشد قارچی کانال های تلگرامی شبه انقلابی و تخریبگر نزدیکان رهبری (حجازی، فدایی و...) و جریان های انقلابی، حاشیه سازی برای سفرهای ملی قالیباف و رئیسی و...»

این فهرستی آشنا از قطعات درحال تکمیل ‎پازل۱۴۰۰ است که دقت مضاعف نیروهای انقلاب را می طلبد.

راه حل:

- محکومیت فوری هرگونه توهین و پیگیری منشأ آن

- حفظ و تشدید نقد غربگرایان در حوزه ‎اقتصاد و معیشت

- تقویت همه شخصیت های انقلابی و پرهیز از هرگونه اختلاف درون جریانی

- عدم اعتماد به هر رسانه و هر حساب غیرشفاف و ایجاد ‎چالش شفافیت مجازی