به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، بهارستان نشینان در ادامه جلسه علنی عصر امروز خود قسمتهای دیگری از بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه را بررسی و جزء ۵ بند ۱۲ ماده واحده را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده بابت مالیات و عوارض متعلقه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی است، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض به سایر وجوه از تولید کنندگان کال ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه ۲۲/۱۰ / ۱۳۸۱(موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کرده یا ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کنند، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۳/۱۲ / ۱۳۸۸ نسبت به مانده بدیهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

به گزارش فارس، ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرایط بخشودگی مالیات مودیان مالیاتی است.