نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن ، با ماده 7 این طرح موافقت کردند.

از 228 نماینده حاضر در مجلس 119 نماینده به این ماده رأی موافق داده و 12 نماینده هم رأی مخالف دادند ضمن اینکه 4 رأی هم ممتنع بود. 

در ماده 7 این طرح آمده است:

وزارت راه و شهرسازی  موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله اقدام نماید.

همچنین در تبصره این ماده آمده است که مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره 99 ساله این ماده حداکثر معادل 20 درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می گردد.