به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، اگرچه در جلسه علنی صبح امروز مجلس، میرتاج​الدینی به عنوان معاون پارلمانی دولت حضور نسبتا فعالی داشت اما در جلسه عصر اینگونه نبود.

در بندی از لایحه بودجه ۹۱ که به صدور گذرنامه​ها اشاره داشت، رئیس مجلس چندین بار نماینده دولت را از تریبون فراخواند. اما کسی پشت تریبون حاضر نشد. لاریجانی هم به شوخی گفت: ظاهرا دولت در حالت کما است!

در بخشی از مذاکرات که به درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها اشاره داشت، نادر قاضی​پور نماینده ارومیه گفت: اگر متناسب با خواست دولت، این درآمد را افزایش دهیم، نرخ گازوئیل سه برابر، نرخ بنزین دو برابر و نرخ نفت نیز چندین برابر می​شود. رئیس مجلس از او پرسید که این اعداد را از کجا آورده است؟ و نماینده ارومیه پاسخ داد: ما مثل بعضی​ها نیستیم که شب​ها بریم بخوابیم! ما از شب تا صبح، در مجلس این ارقام را محاسبه می​کنیم!

قاضی​پور ساعتی بعد در نظر داشت به جای علیرضا محجوب، از پیشنهاد وی دفاع کند که جهانبخش محبی​نیا منشی هیات رئیسه به او گفت «نمی​توانید به جای یار غارتان صحبت کنید»! نماینده ارومیه هم پاسخ داد: من به جای کسی صحبت نمی​کنم! من خودم هم این پپیشنهاد را امضا کرده بودم. اگرچه هیات رئیسه مجلس به او می​گفت که امضای وی ارائه نشده است اما قاضی​پور اصرار داشت که این کار را کرده و حتی به یاد دارد که با خودکار قرمز هم آن را امضا کرده است.

علیرضا محجوب در اعتراض به پیشنهاد الحاقی به یکی از بندهای لایحه بودجه که نامفهوم بود و چند جای خالی در متنش دیده می شد، اظهار داشت: این دیگر چطور پیشنهاد نوشتن است؟ آقایان گویا هول بوده اند و روی کاغذ کبریت پیشنهاد داده اند!

موسي قرباني که مخالف پيشنهاد يکي از نمايندگان در جريان اصلاح لايحه بودجه سال جاري بود هم با صداي بلند اعتراضش را مطرح مي کرد. رئيس مجلس به شوخي به وي گفت: آقاي قرباني چرا سر و صدا مي​کنيد؟ همين کارها را کرديد که ديگر راي نياورديد! {اشاره لاريجاني به عدم راي نمايندگان به ابقاي قرباني در جايگاه هيات رئيسه مجلس بود}.