ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار بود محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه حاضر شود.

وی افزود: وزیر امور خارجه به دلیل کسالت امکان حضور در جلسه نداشت و از این جهت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، امروز به بررسی مباحث خارجی درباره تحولات روز پرداخت.