« کاظم غریب آبادی » سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین و نماینده ایران در آژانس امشب (یکشنبه) اعلام کرد: ملاحظات و نگرانی های ایران در زمینه اصل محرمانگی رسما در نامه ای به اطلاع آژانس رسید.

این دیلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه حفاظت از اطلاعات محرمانه در مباحث مربوط به مقررات داخلی آژانس، از مدت ها قبل به عنوان یک مسئله اساسی مطرح بوده، گفت: با این وجود، علیرغم مقررات هنجاری موجود، نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محرمانه آژانس در دو دهه گذشته، چالشی اساسی در روابط بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است.

غریب آبادی یادآور شد: طی دو دهه گذشته، نگرانی های ایران در مورد عدم اجرای مناسب تعهدات مربوط به محرمانگی، به صورت مکرر یادآوری شده که هنوز به طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. اینکه نشت اطلاعات به رسانه ها عموما از سوی کشورها انجام می شود، اما بدون شک، آژانس مسؤول حفظ و حراست از اطلاعات محرمانه است و باید سیاست ها، طرح ها و فرآیندهای لازم را برای رفع نگرانی ها وضع کرده یا در وضعیت موجود تجدیدنظر کند. 

غریب آبادی اضافه کرد: به دلیل دامنه وسیع فعالیت های هسته ای ایران در حوزه های مختلف و فعالیت های راستی آزمایی گسترده آژانس در ایران و همچنین گزارش های تفصیلی تهیه شده توسط آژانس در مورد نتایج فعالیت های راستی آزمایی، افشای اطلاعات محرمانه پادمانی خسارت های تجاری، فناوری، و صنعتی به بار می آورد و تهدیدات امنیتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده دائم کشورمان درخصوص محتوای نامه ایران به آژانس هم گفت: در این نامه با احصای مسؤولیت های حقوقی آژانس برای حفاظت از اطلاعات محرمانه بر طبق اسناد مختلف (اساسنامه آژانس، موافقتنامه جامع پادمان، پروتکل الحاقی، برجام، مصوبات کنفرانس عمومی و شورای حکام و کنفرانس های بازنگری ان.پی.تی، و آیین نامه ها و مقررات مربوط به کارکنان آژانس)، زمینه های نگرانی ایران در شش حوزه تشریح شده است.

غریب آبادی درج اطلاعات تفصیلی و جزیی غیرضروری در گزارش های مدیرکل ؛ شیوه انتشار و توزیع گزارش های مدیرکل از طریق وب‌سایت داخلی آژانس؛ معافیت کشورهای عضو از مسؤولیت حفاظت از اطلاعات محرمانه در صورت دسترسی به چنین اطلاعاتی از کشور عضو دیگر؛ در دسترس عموم قرار دادن گزارشات مدیرکل آژانس متعاقب تصمیمات شورای حکام و بدون در نظر گرفتن رضایت ایران؛ روش نامناسب اطلاع رسانی به شورای امنیت سازمان ملل توسط دبیرخانه آژانس در مورد گزارش های مربوط به نظارت و راستی آزمایی اجرای برجام و نحوه برخورد با چنین اطلاعاتی توسط شورای امنیت از منظر اصل محرمانگی و عدم نظارت لازم بر کارکنان سابق آژانس را ۶ نگرانی ایران در این زمینه برشمرد که در این نامه به آن اشاره شده است.

این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین اعلام کرد: در این نامه ۱۳ راهکار به منظور رفع چالش های موجود در  زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه، پیشنهاد شده است.

به گزارش فارس، غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آذر ماه سال جاری و در پی درز گزارش آژانس به رسانه‌ها با بیان اینکه تمامی گزارشات پادمانی و برجامی و همچنین مکاتبات ایران با آژانس و بالعکس، محرمانه است، گفته بود: به زودی عریضه‌ای حقوقی را تنظیم و برای این نهاد می‌فرستیم.

وی عنوان کرده بود: اعتراض و انتقاد و پیگیری‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار اطلاعات محرمانه حاصل از پادمان موضوع جدیدی نیست و بیش از دو دهه است با آژانس در این خصوص درگیر هستیم.